TARİHÇE

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi başlangıçta, 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Milli Egitim Bakanlığına bağlı Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu olarak açılmış ve 1971 yilinda "Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi" ismini almıştır. O tarihte Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde Makina, İnsaat, Harita-Kadastro ve Mimarlık bölümleri bulunmakta idi. 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya ve Jeoloji Mühendisligi bölümlerinin, Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesindeki bölümlerle birlestirilmesi sonucunda fakülteye dönüştürülerek Selçuk Üniversitesi'ne baglanmistir. Fakültemize 1987 yilinda Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1992 yilinda Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisligi ve Maden Mühendisligi, 1994 yilinda Sehir Bölge Planlama, 1995 yilinda Bilgisayar Mühendisliği ve 1999 yilinda da Kimya Mühendisligi bölümleri katilmistir. Fakültemiz halen onikisi normal ögretimde, dördü ikinci ögretimde olmak üzere 16 bölüm'de egitim ve ögretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrica akademik çalişmalarin yani sira Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İsletmesi araciligi ile Mimarlık uygulamalari, mühendislik çalismalari ve danismanlik hizmetleri de sunmaktadır.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim faaliyetlerine 1994 yılında başlamiştir. Bir yıllık hazırlık sınıfı egitimi ise 1999-2000 yılından bu yana uygulanmaktadir. Bilgisayar Mühendisliıi Bölümü, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere 3 farklı dalda egitim vermektedir. Bölümde 1998-1999 yilindan bu yana yüksek lisans egitimi de verilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2 adet genel bilgisayar laboratuarı, bir adet mikroişlemci laboratuarı, bir adet elektronik ve lojik laboratuarı ve bir adet de proje laboratuarı bulunmaktadir. Bölüm 2 adet derslik ve bir adet amfi ile 20 akademik personel ile egitim vermektedir. Bölümün sosyal ve kültürel faaliyetlerini organize eden SUBETEK adinda bir kulübü de bulunmaktadır.

Bölüm, lisans eğitiminde öğrencilerine modern dünyada bir bilgisayar mühendisi olarak kendilerine gerekli beceri, yetenek ve bilgiyi vermekte, başarılı bir iş hayatının ve kariyerlerinin devamı için profesyonel gelişimlerini sürdürebilecekleri sorumluluk ve profesyonellik duygusunu aşılamaktadır.

Yüksek lisans eğitimde, öğrencilerinin ileri ve modern araştırma çalışmalarına katılmalarını sağlamakta, ileri düzeyde bilgi sahibi olmuş mühendis ve araştırmacı olabilmeleri için gerekli teknik tecrübeyi vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tasarım, üretim, uyguluma ve bilgisayar ile bilgisayarla ilgili cihazların yazılım ve donanımına hakim olabilmek için gerekli eğitimi vermektedir. Bilgisayar Mühendisleri özel yada devlet sektöründe network uzmanı, sistem yöneticisi, yazılım mühendisi yada bilgi işlem yöneticisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca özel enstitü yada araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak çalışabilme imkanları olabildiği gibi üniversitede akademik kariyerde yapabilirler.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1992-1993 öğretim yılında kurularak lisans eğitimine başlayan bölümümüzde 1995-1996 öğretim yılından bu yana Yüksek Lisans eğitimi de devam etmektedir. 2000-2001 öğretim yılından itibaren 1 yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimine geçilmiştir. Lisans eğitimi Türkçe olmakla beraber mesleki yabancı dil dersleri de verilmektedir.

Çevre Mühendisliği; insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır. Mesleğin temel yaklaşımı, toplumun refahını arttırmaya yönelik tüm etkinliklerin çevreye zararsız gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Çevre Mühendislerinin çalışma alanları; İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı, İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirmesi ve inşaatı, Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirmesi, inşaatı ve işletilmesi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED), Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri, Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik çalışmalar, Çevre yönetimi ve planlanması, ISO 14000.

Bölümümüz de tam donanimli ve ögrencilerimizin de kullanimina açik olan, Çevre Kimyasi, Çevre Mikrobiyolojisi, Hava Kirliligi, Temel Islemler, Gaz Kromotograf ve Atiksu laboratuarlari bulunmaktadir. Bölümümüz; bilgisayar, laboratuar imkanlari ve ögretim üyesi sayisi açisindan saygin bir yere sahiptir.

Bölümümüz de tam donanımlı ve öğrencilerimizin de kullanımına açık olan, Çevre Kimyası, Çevre Mikrobiyolojisi, Hava Kirliliği, Temel İşlemler, Gaz Kromotograf ve Atıksu laboratuarları bulunmaktadır. Bölümümüz; bilgisayar, laboratuar imkanları ve öğretim üyesi sayısı açısından saygın bir yere sahiptir.

Mezunlarımız; Çevre Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, İller Bankası, DSİ, Köy Hizmetleri, Belediyeler, Üniversiteler, Özel Sektör Kuruluşları ve Sanayi Tesislerinde istihdam imkanı bulmakla beraber, kendi işyerlerini açarak mühendislik hizmetleri verebilmektedirler.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Selcuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Faültesi bünyesinde 1987 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 1999-2000 eğitim öğretim yılından buyana ingilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Elektrik Elektronik Mühendisliği genel olarak elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımının yanısıra elektronik, haberleşme, bilgisayar yazılımı ve donanımı uygulamaları ile ilgili konuları kapsar.Bölüm, Elektrik Makineleri, Enerji Tesisleri, Devreler Sistemler Teorisi, Telekomünikasyon ve Elektronik olmak üzere 5 anabilim dalını içermektedir. Bölümümüzden mezun olan genç mühendislerin hemen hemen hepsi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kamuda ve özel sektörde elektrik, elektronik, haberleşme ve bilgisayar alanlarında kolayca iş bulabilmekte veya kendi işlerini kurarak başarıyla görev yapmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı?nda yüksek lisans ve doktora öğretimi verilmektedir.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü, 1992 yılında eğitim öğretim faaliyetine başladı. İlk mezunlarını 1996 yılında veren bölüm, 1999 yılından itibaren İngilizce hazırlık eğitimine başladı. Endüstri mühendisliği; insan, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin etkinliğini, verimliliğini arttırmayı amaçlayan mühendislik dalıdır. Bu amaca ulaşabilmek için yöneylem araştırması, istatistik gibi fen bilimleri dallarının yanı sıra yönetim, iletişim gibi sosyal konularında da öğrencilere yetkinlik kazandırılmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimiz dört yıllık eğitimleri süresince teorik dersler ile birlikte ?Bilgisayar?otomasyon?, Bilgisayar destekli çizim ve İmalat? laboratuarlarında pratik çalışmalar yapmaktadırlar. Mezunlarımız, kamu (KOSGEB, TSE, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER) ve özelde; imalat sanayi ve hizmet sektöründe (BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ, DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ v.d) Üretim planlama, kalite kontrol, verimlilik analizi, sistem analizi, pazarlama, insan kaynakları, iş güvenliği v.d alanlarda istihdam edilmektedirler.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

nşaat Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1970-1971 öğretim yılında ?Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu?nun bir bölümü olarak açılmış, daha sonra ?Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi? ve ?S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi?nin bir bölümü haline gelmistir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, halen normal ve ikinci öğretim olarak ikili lisans öğretimi ile Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik faaliyetler Yapı, Mekanik, Hidrolik, Ulaştırma ve Geoteknik Anabilim dalları olarak sınıflandırılmıştır. Bunun yanında ?Döner Sermaye İşletmesi? aracılığıyla bulunduğu bölgedeki inşaat sektörüne ?Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri? sunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine teorik derslerin yanında, yapı, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik laboratuarlarında uygulamalı eğitim ile bilgisayar destekli tasarım ve analiz eğitimi sunmaktadır.

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1973 yılında Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi bünyesinde faaliyete başlayan Harita Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne dönüşmüştür. Bölüm, aynı yıl devlet akademisinden üniversiteye dönüşen Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Mimarlık Fakültesinin içinde yer almaktadır. Birinci ile aynı olan ikinci bir kurs daha aynı bölüm içerisinde 1992-1993 eğitim döneminden beri sürdürülmektedir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Konumsal bilginin yönetimi ve ölçme bilimi konusunda profesyonelleşmiş bay bayan herkeze geniş bir yelpazeye sahip iş imkanları sunan çok yönlü bir meslek dalıdır.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; gerek her türlü yapı ve yapılanmaya, gerekse de yeryüzü fiziksel yapısının belirlenmesine konu olan konumsal verilerin elde edilmesi, sunumu, analizi, yönetimi, geri kazanımı ve gösterimi ile ilgilenir. Jeodezi Fotogrametri Mühendisliğinin içerdiği disiplinler ise, harita üretimi, arazi kayıt ve yönetimi, coğrafik bilgi sistemleri, çevrenin gösterimi, kartografya, jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama ve ölçme bilimi şeklinde sıralanabilir.

Jeodezi fotogrametri mühendisliğinin kökleri her ne kadar klasik haritacılığa dayansa da, günümüzde artık konumsal bilgi sistemleri ve ölçme bilimi içerisinde yer alan çok daha geniş bir yelpazeyi kucaklamaktadır.

Grafiksel gösterim ve hesaplama konusundaki deneyimleri ve ölçme ve bilgi teknolojilerindeki güçlü alt yapıları ile mezunlarımız, iller bankası, tapu ve kadastro, devlet su işleri müdürlükleri, karayolları, belediyeler ve değişik ölçeklerdeki sivil şirket ve kuruluşlarda cazip iş imkanları bulmalarının yanı sıra kendi işlerini de kurabilmektedirler.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Selçuk Üniversitesi bünyesinde 1975 yılından itibaren eğitim ve öğretime devam eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin yetiştirilmesinde, teorik derslerle beraber arazi ve laboratuar uygulamalarına ağırlık veren ve bunun yanı sıra bilimsel gelişmeleri yakından takip edip, öğrencilerin bilgisine sunan bir birimdir. Özellikle doğayı seven, yer kabuğunun hareketlerini, yapısını ve gizemini öğrenmek, yeraltı zenginliklerini inceleyerek işletmeye sunmak isteyen çalışkan öğrencilerimiz için ideal bir bölümdür. Bölümümüz mezunları petrol, doğalgaz, maden ve endüstriyel hammadde araştırmaları, yeraltı suyu temini, karayolu ve demiryolu güzergahı belirlenmesi, baraj, köprü, tünel ve diğer yapı zemin etütleri gibi mühendislik alanlarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Kimya Mühendisliği Bölümü 2002-2003 yılında 30 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Kimya Mühendisliği Bölümü şu anda geniş öğrenci ve araştırma laboratuarlarına sahiptir. Bölümümüz kadrosunda 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2001 yılından itibaren farklı konu ve alanlarda DPT ve TÜBİTAK projeleri yürütülmektedir. Bölümümüz akademisyenleri Uluslararası bilimsel kongrelere iştirak etmektedirler ayrıca yurtiçi ve yurtdışı dergilerde Kimya Mühendisliği konularında makaleleri yayımlamaktadırlar. Bölümümüzde yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler çeşitli mühendislik konularında çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizde kimya mühendisleri Petrokimya, otomotiv, gıda, çimento, seramik, tekstil, ilaç, boya, cam, gübre, metal ve kaplama, lastik ve kauçuk ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde çalışmaktadır. Kimya mühendisleri bu sektörlerde Ar-Ge, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, yönetim, kalite kontrol ve çevre güvenliği gibi bölümlerde görev alırlar.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 1992 yılında, ülkenin mineral kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi amacıyla, eğitim ve öğretime başlamıştır. 2003-2004 eğitim dönemi ve sonrasında ise bölüm öğrencilerimiz ilk yıl ingilizce hazırlık sınıfı okuyacaklardır. Beş yıllık eğitim süresinde birinci sınıftan itibaren ingilizce, temel bilim dersleri, mühendislik bilim dersleri ve Maden Mühendisliğiyle ilgili dersler verilerek öğrenciler çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Öğrencilere verilen laboratuar uygulamaları, arazi çalışmaları ve yaz stajlarıyla onların kendi mesleklerinde deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Maden Mühendisliği Bölümünün görevi, ülke madenciliğini geliştirmek için eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır. Sunulan programın kapsamı, madencilikte ham maddelerin ekonomik, emniyetli ve verimli olarak işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında öğrencileri hazırlamak, yeterli ve yeni bilgilerle donatmaktır. Maden Mühendisliği Bölümü?nde lisans programı yanında ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da verimli bir şekilde yürütülmektedir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet sonrası ülkemizde ve yurt dışındaki bütün yeraltı ve yerüstü madencilik işleriyle uğraşan kamu ve özel sektör şirketlerinde mühendis olarak çalışabilmektedir. Bu çalışma alanlarına ilaveten aldıkları eğitim ışığında; karayolu ve barajların temel kazı çalışmalarında, sondaj işletmeciliğinde, seramik ve çimento sanayi hammadde hazırlama tesislerinde, tuğla sektöründe karayolu ve metro tünel kazı işlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme işi yapan bütün işletme ve kuruluşlarda mezun olan öğrencilerimiz çalışırken, madencilik sektörüyle ilgilenen bütün banka ve yatırım kuruluşlarında da uzman olarak çalışma alanı bulabilmektedirler.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makina Mühendisliği Bölümü 1970 Yılında eğitim ve Öğretime başlamıştır. Makina Mühendisliği Bölümü?nde 5 Profesör, 4 Doçent, 11 yardımcı Doçent, 2?si doktor 3 Öğretim görevlisi, 3?ü Doktor 19 Araştırma Görevlisi olmak üzere 42 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. İkili Öğretimin uygulandığı bölümümüzün 2002-2003 eğitim öğretim yılında toplam kayıtlı öğrenci sayısı 750 dir

Makine Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu, bölümümüzde Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasına ve bu sistemin 2002-2003 akademik yılından itibaren uygulanmasına karar vermiştir.

Amerikan Makine Mühendisleri Odasının mühendislik eğitimindeki kaliteyi yükseltmek için belirledikleri akreditasyon (ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology) kriterlerini kendi bünyesine uygulayan mühendislik bölümlerine akreditasyon belgesi vermektedir. Bölümümüz bu belgeyi almak için çalışmalarına başlamıştır.

daş, araştırmacı, çağın şartlarına kolay adapte olabilen, bulunduğu konumda söz sahibi, uluslar arası niteliklere sahip mühendisler yetiştirerek gelişmesini sürekli sürdürmektedir.

Ülke standartlarının üzerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini amaçlayan araştırmacı, teknolojiyi yakından takip eden, sosyal, kültürlü ve etkin mühendisler yetiştirmektir.

Bölümümüz de öğrenciler tarafından kurulan ve yıl içinde teknik ve sosyal içerikli geziler, toplantılar seminerler düzenleyen Makine Mühendisliği Kulubü, etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Bölümümüz ögrencilerine verilen burslar;

1-S.Ü. Rektörlügü şartsız olarak her sınıfta ilk 3'e giren başarılı öğrencilere verdiği burs.

2-Prof. Dr. Yunus ÇENGEL bursu

3-İbrahim ve GülŞen DİNÇER bursu

MİMARLIK BÖLÜMÜ

1970 yılında kurulmuş olan Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi?nin çekirdeğini oluşturan Mimalık Bölümü 1982 yılında yürürlüğe giren YÖK Kanunu ile Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bünyesinde mimarlık eğitimine başarı ile devam etmektedir.

Mimarlık insan oğlunun doğal bir ihtiyacı olan barınma içgüdüsüne cevap olarak başlamıştır. Barınmanın yanısıra konaklama,ulaşım,ibadet,eğitim,sağlık ve ticaret gibi değişik faaliyetlerin mekan ihtiyaçlarını tasarlayan ve düşünceden uygulamaya geçiren teknik ile sanatın iç içe girdiği bir bilim dalıdır.Bölümümüz kapsamlı lisans eğitimi yanısıra, doktora Eğitimini de içeren lisans üstü eğitim vermektedir. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlara mimari Proje ve dnışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Bölümümüzden mezun olan mimarlar, ülkemizde ve dünyada bina üreten her kuruluşta istihdam edilmektedir. Ülkemizde tüm bakanlıkların bünyesinde bulunan inşaat-emlak, yapı Dairesi gibi birimlerinde tasarımcı veya kontrol gibi görevlerde görev almaktadırlar. Devletin dışında üretilen binaların tasarım ve yapımlarının her aşamasında görev alan mimarlar özel bürolar açabildikleri gibi özel şirketlerin bünyesinde de iyi imkanlarla çalışmaktadırlar.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Şehir ve Bölge Planlama uzmanlık alanı, kent bölgelerinin tarihsel, ekonomik ve sosyal faktörler bütünlüğünde düzenlenmesini ve gelecekte bir plan ve program dahilinde geliştirilmesini sağlar. Bilimsel ortamda araştırmalara dayanarak mevcut sorunlara çözüm getirecek ve fiziksel gelişmelere yön verecek olan bu disiplin her ürün aşamasında özgün çalışmaya ve tasarım estetiğine de büyük önem vermektedir. Bu özellikleriyle şehir planlama hem bilimsel hem de sanatsal bir faaliyet alanıdır.

Bütüncül bir planlama çerçevesinde, kentlerin planlanması, kentsel sorunların analiz ve sentezini yapabilecek, aynı zamanda tasarım yönü de geliştirilmiş plancıların yetiştirilmesi önem kazanmaktadır.

Bu nitelikler doğrultusunda plancılar yetiştirebilmek için ?Şehir ve Bölge Planlama Bölümü? 1994 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Program zorunlu ve seçmeli kuramsal derslerin yanı sıra uygulama ağırlıklı proje derslerinden oluşmaktadır. Bu süreyi başarıyla tamamlayanlara ?Şehir Plancısı? lisans diploması verilmektedir.

Ayrıca üniversite ?Döner Sermaye İşletmesi? bünyesinde bölüm öğretim elemanları tarafından mesleki uygulamalar da yapılmaktadır. Böylece döner sermaye hem üniversiteye önemli oranda bir maddi kaynak hem de öğrencilere aktif bir staj imkanı sağlamaktadır.

1998 yılından bu yana Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans eğitiminin de verildiği bölümde 4 Profesör, 2 Doçent, 15 Y.Doçent., 7 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma görevlisi-doktor ve 12 araştırma görevlisi öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.